Magazine

Deepkali Magazine 2023

By Smt. Binzani College

Pages : 94

Views : visitor counter

Likes ( 6 )  |  Read Magazine  |  Download Magazine

Add Comment

  Comment Submitted Succefully..!
nazmin khan 22-08-2023

muje waha ki naadi ke bare me bhot aa laga or waha i santi e aca bare m me

nazmin 22-08-2023

hd

zeenat abdul 11-08-2023

very nice

suhani ghasiya madavi 02-08-2023

very nice book

dipali shrikant ninawe 02-08-2023

khub chhan

divya shivram koshre 02-08-2023

so good book

joshna dilip mohadikar 02-08-2023

very nice magazine

bhavna anil yadav 02-08-2023

so good

apurva madhukar nagpure 02-08-2023

nice magazine

rani mukesh markam 02-08-2023

this book his so simple and good

suhani ghasiya madavi 02-08-2023

very good

kashish kamalkishor ninawe 02-08-2023

very buatifuly

nandini santosh dongri 02-08-2023

very nice

muskan prajapati 02-08-2023

very good

laxmi choudhary 02-08-2023

good

simran varma 02-08-2023

So Nice

NDNENI 02-08-2023

GOOD

ARYA KAWADE 02-08-2023

ITS GOOD MAGAZINE

Granthali Moghe 02-08-2023

CHAN AHE MAGZINE

Gayatri gillor 31-07-2023

ye dipakadi book me nadi pahadiyo ke baare me bada sundar savrup batay hai

vaishnavi prakash kushwaha 31-07-2023

hame ye kahani dilchashp lagi .

kashish prajapati 31-07-2023

hello nice book

neha bhatre 31-07-2023

very nice

Roshani varma 31-07-2023

very intarsrting book I like book

priti lakhan bamnele 31-07-2023

very intrasting book i like it

ku dipali shrikant ninawe 28-07-2023

deepkali magazim is very intrestin magazin this magazi is very byutifu iproud college so nice magazin

KU.GULNAJ RIYAZKHA PATHAN 28-07-2023

DEEPKALI MAGAZINE IS VERY NICE TO READ AND I LIKE THIS MAGAZINE SO MUCH ..... THIS MAGAZINE IS VERY GOOD.... I PROUD OF OUR COLLEGE...

Gayatriy shubham lohkand 28-07-2023

Deepkail is very nice so nice

dnyaneshwarikale 28-07-2023

wow nice

Maheshwar sanjay kumeriya 28-07-2023

wow nice Deepikali is a very nice and good

Dipika Gaukaran Shahu 28-07-2023

Wow nice

Dipika Gaukaran Shahu 28-07-2023

Wow nice

Dipika Gaukaran Shahu 28-07-2023

Wow nice

minakshi gurudeo waghde 28-07-2023

very nice

ku .Apeksha Pramod Bodhe 27-07-2023

this magazine was really good . I love so much to read this magazine .. and... we proud to our college ......

tes1 19-07-2023

tes1

test 19-07-2023

test